Học Youtube
Video

Học Seo Youtube

4 Lessons Advanced

Giới thiệu chung

Lợi ích khóa học:

  • Giúp Bạn biết cách SEO VIDEO từ cơ bản với các bước cần thiết nhất
  • Biết công cụ tìm chọn từ khóa video có lượng tìm kiếm cao
  • Biết Seo thô video từ khi chưa upload lên Youtube
  • Biết cách đặt tiêu đề logic chuẩn Seo
  • Biết viết mô tả ngắn gọn xúc tích và đầy đủ.
Bắt đầu học
Pen
>
0868.980.865